kontakt    úvod
4P - Program pre príťažlivé Podpoľanie

Aktuality

 • /Loga/RP_logo-ochr-znamka-02.jpg

  11. VÝZVA PRE ZÁUJEMCOV O ZNAČKU REGIONÁLNY PRODUKT PODPOĽANIE®

  Občianske združenie Podpoľanie vyhlasuje 11. výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt Podpoľanie® a 8. výzvu na predĺženie platnosti certifikátov pre používateľov značky.

  Obdobie vyhlásenia výziev: 01. 04. 2020 – 30. 04. 2020

  Žiadosti spolu s prílohami je možné predkladať v kancelárii MAS Podpoľanie počas pracovných dní v termíne od 01. 04. 2020 do 30. 04. 2020:

  a) poštou na adresu: MAS Podpoľanie, Obrancov mieru 871/1,962 12 Detva

  b) osobne po telefonickom dohovore na t.č. 0904 611 860

  viac nájdete na: https://regionalnyproduktpodpolanie.sk/pre-zaujemcov-o-znacku/#1545085200364-a220cd37-d94b

  Certifikačné kritériá pre výrobky a služby nájdete v časti: https://regionalnyproduktpodpolanie.sk/pre-zaujemcov-o-znacku/#1545057103775-cf023d20-a1c3

 • /Loga/logo_irop-fill-681x681.jpg

  Harmonogram výziev IROP na rok 2020

  Aktuálny harmonogram výziev IROP na rok 2020

 • /Loga/logo_PRV.jpg

  Výzva na výber odborných hodnotiteľov

  MAS Podpoľanie v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou 5P - program pre príťažlivé Podpoľanie + pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje Výzvu č. 1/2020/PRV na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len ,,výzva na výber OH")

  Výzva

  Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH_vzor

  Životopis_vzor

 • /Loga/logo_PRV.jpg

  Výzva 2.3.3 Podpora budovania zariadení pre kultúru, šport a voľnočasové aktivity (7.4 PRV)

  Miestna akčná skupina Podpľanie vyhlasuje Výzvu na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

  Výzva 2.3.3 Podpora budovania zariadení pre kultúru, šport, a voľnočasové aktivity (7.4 PRV) s prílohami

 • /Regionalna_znacka/Dotacia_BBSK_2019/uradne-oznacenie-bbsk-s-napisom-financna-podpora.jpg

  Tradícia a chuť Podpoľania, certifikované výrobky, služby - Regionálny produkt Podpoľanie

  MAS Podpoľanie ako koordinátor značky Regionálny produkt Podpoľanie sa uchádzalo o získanie finančnej dotácie na rok 2019 prostrednítvom Všeobecne záväzného nariadenia BBSK č.33/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na regionálny rozvoj BBSK.

  Projekt s názvom Tradícia a chuť Podpoľania, certifikované výrobky, služby - Regionálny produkt Podpoľanie bol podporený a združenie získalo finančnú dotáciu vo výške 3 000,00 EUR.

  Predmetom projektu a hlavnými aktivitami bol:

  1.) Katalóg výrobkov a služieb značky Regionálny produkt Podpoľanie

  - príprava a tlač

  - tvorbu textov zabezpečila kancelária MAS Podpoľanie

  - vydaných bolo 200 ks

   

  2.) Šanóny s listami výrobkov a služieb značky Regionálny produkt Podpoľanie

  - príprava a tlač

  - tvorbu textov zabezpečila kancelária MAS Podpoľanie

  - vydaných bolo 200 ks

   

  Cieľom projektu bolo zvýšenie propagácie a zviditelnenie všetkých výrobcov a poskytovateľovh služieb značky Regionálny produkt Podpoľanie. Výrobcovia vidia veľkú pomoc vo vydávaní a šírení propagačných materiálov. Propagačný materiál je určený pre turisticko informačné centrá, na propagáciu značku počas regionálnych podujatí a jarmokov a pre záujemcov o výrobky a pre OZ, ktoré zabezpečuje propagáciu značky formou účasti na rôznych aktivitách.

  Fotogaléria

 • /Loga/logo_irop-fill-681x681.jpg

  Financovanie implementácie Stratégie CLLD MAS Podpoľanie

  Zverejnenie

 • /Loga/logo_PRV.jpg

  Harmonogram výziev PRV na rok 2020 - zverejnené k 28. 01. 2020

  Príloha

 • /Loga/RP_logo-ochr-znamka-02.jpg

  2. ROČNÍK PREDAJNEJ VÝSTAVY REGIONÁLNYCH PRODUKTOV NOVOHRADU A BB KRAJA

  V dňoch 21. 2 . - 22. 2 . 2020 sa bude konať 2. ročník predajnej výstavy ,,REGIONÁLNYCH PRODUKTOV NOVOHRADU A BB KRAJA" v OC Galéria Lučenec.

  Značku Regionálny produkt Podpoľanie budú na výstave prezentovať výrobky:

  Milan Malček - Detviansky maľovaný drevený kríž - miniatúra

  Ondrej Šufliarsky - Výrobky z dreva

  Jozef Bartko - Med agátový, pastovaný, kvetový, lestný, malinový, lipový, medovica, medovina a včelie produkty

  Jozef Zvara - Farma Zlatý Vŕšok - Výrobky zo 100% ovčieho mlieka

  Plagát

 • /Propagacia/Nadacia_Postovej_banky_2019/logo_postovej_banky.png

  Od pokolenia k pokoleniu

  Občianske združenie Podpoľanie spoločne s OZ Detviansky Tulipán, s Klubmi dôchodcov a držiteľmi certifikátu Regionálny produkt Podpoľanie realizuje v mesiaci december projekt

  Od pokolenia k pokoleniu

  schválený Nadáciou Poštovej banky

  Cieľom projektu je u malých detí v materských a základných školách na Podpoľaní zvýšiť vedomie o kultúrnej jedinečnosti - tradičnej kultúre, tradičnom stravovaní, zvykoch a zvykosloví a to formou odovzdávania poznatkov, skúseností, informácií cez aktívnych seniorov a odborníkov v tradičnej kultúre, ktorí sú nositeľmi certifikátu Regionálny produkt Podpoľanie.

  Aktivity budú realizované v materských školách a základnej škole na Podpoľaní uvedených nižšie na plagátoch

  MŠ Očová

  MŠ Klokoč

  MŠ Detva

  MŠ Vígľašská Huta - Kalinka

  MŠ Podkriváň

  ZŠ Slatinské Lazy

 • /Podujatia_obce/Vianocna_Detva_2019.jpg

  Podujatia na Podpoľaní v mesiaci december 2019

  Mesto Hriňová Vás srdečne pozýva na Hriňovské Vianoce 2019, ktoré sa začínajú už 1. decembra v Kostole sv. Petra a Pavla v Hriňovej - plagát

  Mesto Detva Vás pozýva na ,,Vianočnú Detvu" viac informácií nájdete v plagáte

  Mesto Detva a Podpolianske múzeum Vás pozývajú na prezentáciu knihy ,,ŽIVOT ĽUDU DETVIANSKÝHO" - viac informácií nájdete v priloženej pozvánke

  Agata Hlinicová, Občianske združenie Detviansky Tulipán, Mesto Detva a KC A. Sládkoviča v Detve Vás pozývajú na uvedenie knihy ,,REMESLÁ V KOCKE alebo Ako na to jednoducho a rýchlo" - viac informácií nájdete v priloženej pozvánke

  CHKO Poľana a Podpolianske múzeum v Detve Vás pozývajú na výstavu ,,LETOM SVETOM S PODPOĽANOU" - viac informácií nájdete v priloženej pozvánke

Image Map hrochot ocova dubravy zvolenskaslatina viglas vhkalinka slatinske-lazy horny-tisovnik stara-huta klokoc stozok detva budina podkrivan krivan korytarky hrinova detvianska-huta latky
logo-malohont maspoodri parc-naturel-pilat Muranska Planina 36 jo paloc bbsk
fsr esf OP ZaSI husk husk_slogan husk_gorbe
PRV-2014-2020 IROP ES PRV EPFPRV LEADER nss
Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.