kontakt    úvod
4P - Program pre príťažlivé Podpoľanie

Aktuality

 • Predĺženie termínu na predkladanie ŽoNFP v rámci Výzvy 2.3.3

  Predĺženie termínu na predkladanie ŽoNFP v rámci V7zvy 2.3.3 Podpora budovania zariadení pre kultúru, šport a voľn.aktivity (7.4 PRV)

  Oznámenie o predĺžení termínu

  Výzva_aktualizácia

   

 • Odborná prax vo Švajčiarku

  Vážené dámy, vážené pani,

  preposielame vám informáciu o odbornej praxi vo Švajčiarsku, ktorú organizuje Švajčiarsko - slovenské združenie cestovného ruchu.

   

  V službách cestovného ruchu na Sloensku pracuje mnoho mladých ľudí, ktorí majú záujem zdokonaliť svoje vedomosti z poskytovania služieb cestovného ruchu prostredníctvom odborných praxí v zahraničí. Združenie ponúka týmto záujemcom 4 mesačnú odbornú prax v hoteloch a pohostinských zariadeniach vo Švajčiarsku v zimnej sezóne 2019/2020, zahrňujúcu okrem praktickej práce v zariadeniach cestovného ruchu aj dvojtýždňový intenzívny kurz v školskom hoteli v Luzerne.

  Viac informácií nájdete v prílohách:

  Prihláška

  Pozvánka v nemeckom jazyku

  Opis praxe v nemeckom jazyku

   

 • /Loga/RP_logo-ochr-znamka-02.jpg

  Predstavujeme Regionálne produkty BB kraja počas Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve

  Aj v tomto roku predstavíme návštevníkom FSP v Detve producentov a ich výrobky so značkou Regionálny produkt Podpoľanie. Prezentáciu certifikovaných výrobkov obohatíme o výrobky so značkou Regionálny produkt Hont, Regionálny produkt Horehronie, Regionálny produkt Novohrad, Regionálny produkt Gemer - Malohont a Regionálny produkt Pohronie.

  Navštívte spoločnú prezentáciu certifikovaných výrobkov, ktorú nájdete v priestoroch detvianskeho amfiteátra počas Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve v termíne 12. júla - 14. júla 2019.

  Pozvánka

 • MAS Podpoľanie vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov

  Miestna akčná skupina Podpoľanie v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou 5P - program pre príťažlivé Podpoľanie + pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje Výzvu č.1/2019/OH/PRV na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

  Viac informácií nájdete v prílohách:

  Výzva

  Príloha č.1 Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov

  Príloha č.2 Vzor životopisu odborného hodnotiteľa

   

 • /Propagacia/MaBaland_tabor.jpg

  MaBaland - detské letné tábory v Biosférickej rezervácii Poľana

  Plagát

  Prihláška

  Inštrukcie pre rodičov

 • Výzva 2.3.3 Podpora budovania zariadení pre kultúru, šport a voľn.aktivity (7.4 PRV)

  Výzva 2.3.3 Podpora budovania zariadení pre kultúru, šport a voľn.aktivity (7.4 PRV) s prílohami:

 • Harmonogram výziev PRV na rok 2019 - zverejnené k 9. 4. 2019

  Harmonogram výziev PRV 2019

 • Schválili nám projekt na animačné aktivity v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD

  Názov projektu: Animačné náklady MAS Podpoľanie v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD

  Hlavným cieľom projektu je naplnenie strategických a špecifických cieľov definovaných
  v Stratégii CLLD 5P – program pre príťažlivé Podpoľanie + prostredníctvom propagácie
  Stratégie a informovanosti o dotknutom území.

 • Reakcia Správnej rady Podpoľanie na blok p.Bránika pod názvom ,,Keď padajú MASky

  Vážení členovia, priatelia, priaznivci nášho združenia,

  dňa 6.11.2018 bol na stránke sme.sk zverejnený blog p.R.Bránika pod názvom „Keď padajú MASky“. Autor v blogu podáva informácie o našom združení. Keďže tieto informácie hrubo dehonestujú naše združenia, toho istého dňa zasadala Správna rada združenia, ktorá vyjadrila rozhorčenia na týmto blogom a konštatovala, že bloger porušil etický kódex blogera, keď uverejnil nepravdivé, polopravdivé, neúplné a neoverené informácie, čím poškodil skupinu osôb. Na základe tohto konštatovania bolo vypracované stanovisko SR Podpoľanie,o.z., ktoré Vám prikladám. Žiadam Vás, ak máte možnosť, zverejniť toto stanovisko na Vašom portáli.

  S pozdravom,

  RNDr. Juraj Bódi, predseda združenia.

  Stanovisko Správnej rady_príloha 1

  Stanovisko Správnej rady_príloha 2

 • /Loga/RP_logo-ochr-znamka-02.jpg

  Vyhlásenie výzvy pre záujemcov o značku Regionálny produkt Podpoľanie®

  Občianske združenie Podpoľanie vyhlasuje 9. výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt Podpoľanie® a 6. výzvu na predĺženie platnosti certifikátov pre používateľov značky.

  Obdobie vyhlásenia výziev: 01. 11. 2018 - 20. 11. 2018

  Žiadosti spolu s prílohami je možné predkladať v kancelárii OZ Podpoľanie počas pracovných dní v termíne od 01. 11. 2018 do 20. 11. 2018

  Výzva č. 9 na získanie certifikátu

  Výzva č.6 na predĺženie platnosti certifikátu

  Formulár žiadosti pre výrobky

  Formulár žiadosti pre služby

  Kritériá pre udelenie značky - výrobky

  Kritériá pre udelenie značky - služby

Image Map hrochot ocova dubravy zvolenskaslatina viglas vhkalinka slatinske-lazy horny-tisovnik stara-huta klokoc stozok detva budina podkrivan krivan korytarky hrinova detvianska-huta latky
logo-malohont maspoodri parc-naturel-pilat Muranska Planina 36 jo paloc bbsk
fsr esf OP ZaSI husk husk_slogan husk_gorbe
PRV-2014-2020 IROP ES PRV EPFPRV LEADER nss
Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.