Občianske združenie Podpoľanie                      
Obrancov mieru 871/1
962 12 Detva
IČO: 42002206
DIČ:2022216416

JUDr. Viera Trokšiar Bystrianska, riaditeľka združenia

Kancelária  MAS Podpoľanie                                  
Obrancov mieru 871/1
962 12 Detva

Riaditeľ združenia/projektový manažér:                 JUDr. Viera Trokšiar Bystrianska

Administratívny pracovník/ekonomický manažér:    Mgr. Dominika Vajsová

tel/mobil:                                                          +421/904 611 860

e-mail:                                                              mas@podpolanou.sk
webová stránka:                                                 www.podpolanou.sk/