Občianske združenie Podpoľanie                      
Námestie SNP 1
962 12 Detva
IČO: 42002206
DIČ:2022216416

JUDr. Viera Trokšiak Bystrianska, riaditeľka združenia 0908/903278

Kancelária  MAS Podpoľanie                                  
Námestie SNP 1
962 12 Detva

Bc. Petrincová Dominika 0907/076237

petrincova.podpolanie@gmail.com

tel:                     +421 45 533 48 77
tel/fax:                +421 45 533 48 77
e-mail:               mas@podpolanou.sk
webová stránka:  www.podpolanou.sk/