kontakt    úvod
4P - Program pre príťažlivé Podpoľanie

Sociálna inklúzia

Občianske združenie Podpoľanie bolo  založené  na základe uznesenia Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie v Podpoľaní, ktoré pôsobí v okrese Detva a dvoch obciach okresu Zvolen -  Zvolenská Slatina a Očová. Hlavná činnosť OZ smeruje na zabezpečenie spolupráce medzi subjektami regiónu budovaním verejno-súkromného partnerstva a  spoluprácou s Fondom sociálneho rozvoja v procese implementovania aktivít FSR a sociálnej inklúzie na úrovni komunít. Našou snahou je realizovať a podporovať projekty a programy sociálnej inklúzie, podporovať rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zlepšenie životných podmienok najmä skupín občanov dlhodobo vystavených sociálnemu vylúčeniu a znevýhodnených pri vstupe na trh práce. Aktivity sa  realizujú v jednom spoločnom území 15 obcí okresu Detva, a 2 obce z okresu Zvolen. Obce a subjekty územia spájajú spoločné aktivity a spoločné myšlienky, ktoré sa formovali dlhodobo a tohto času majú presne definované postupy na ich dosiahnutie.

Fond sociálneho rozvoja je štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a jeho činnosť je financovaná z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu. Finančne podporuje projekty zamerané na zvýšenie zamestnanosti a začlenenie slabých a sociálne vylúčených skupín do spoločnosti.

Fond sociálneho rozvoja je organizácia založená za účelom poskytovania pomoci ľuďom pri odstraňovaní chudoby a znižovaní rizika sociálneho vylúčenia. Podporuje vznik projektov, ktoré vytvárajú cestu na zaradenie sa do spoločnosti tým, ktorých chudoba vytlačila až na jej okraj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo-malohont maspoodri parc-naturel-pilat Muranska Planina 36 jo paloc bbsk
fsr esf OP ZaSI husk husk_slogan husk_gorbe
PRV-2014-2020 IROP ES PRV EPFPRV LEADER nss
Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.