kontakt    úvod
4P - Program pre príťažlivé Podpoľanie

LEADER 2014 - 2020 Stratégia 5P

5P - Program pre príťažlivé Podpoľanie+

Harmonogram výziev IROP na roky 2019 a 2020

Výkonný orgán MAS Podpoľanie schválil dňa 21. októbra 2019 Harmonogram výziev IROP na roky 2019 a 2020.

Harmonogram výziev IROP 2019 a 2020

Predĺženie termínu na predkladanie ŽoNFP v rámci Výzvy 2.3.3

Predĺženie termínu na predkladanie ŽoNFP v rámci V7zvy 2.3.3 Podpora budovania zariadení pre kultúru, šport a voľn.aktivity (7.4 PRV)

Oznámenie o predĺžení termínu

Výzva_aktualizácia

 

MAS Podpoľanie vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov

Miestna akčná skupina Podpoľanie v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou 5P - program pre príťažlivé Podpoľanie + pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje Výzvu č.1/2019/OH/PRV na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Viac informácií nájdete v prílohách:

Výzva

Príloha č.1 Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov

Príloha č.2 Vzor životopisu odborného hodnotiteľa

 

logo-malohont maspoodri parc-naturel-pilat Muranska Planina 36 jo paloc bbsk
fsr esf OP ZaSI husk husk_slogan husk_gorbe
PRV-2014-2020 IROP ES PRV EPFPRV LEADER nss
Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.