kontakt    úvod
4P - Program pre príťažlivé Podpoľanie

Aktuality

 • /Podujatia_obce/plagat_final__Tradicna_chut_podpolania_2017_A3_2-3.jpg

  Tradičná chuť Podpoľania 2017

  Dňa 10.06.2017 na Masarykovom dvore sa uskutoční Tradičná chuť Podpoľania. Varenie tradičných jedál.

  Začiatok od 10:00

  Miesto konania: Masarykov dvor, Pstruša, Vígľaš

   

  Plagát

 • /Veronika_Malatincova/Malatincova.jpg

  Regionálny produkt Podpoľanie®

  Novým držiteľom značky Regionálny produkt Podpoľanie® je Veronika Malatincová s jej vlastnou tvorbou na plátno a textil pod názvom: využívanie tradičných podpolianskych motívov maľbou na plátno a textil.

 • /Slavnostne_odovzdanie_certifikatov/DSC_1196.JPG

  Slávnostné odovzdanie certifikátov Regionálny produkt Podpoľanie®

  Dňa 31.5.2017 15ti držitelia značky Regionálny produkt Podpoľanie® predĺžili svoje certifikáty a zároveň bol udelený certifikát novému výrobcovi a to Veronike Malatincovej s jej vlastnou tvorbou na plátno a textil pod názvom: využívanie tradičných podpolianskych motívov maľbou na plátno a textil.

  Certifikáty odovzdali PaedDr. Renata Babicová, riaditeľka múzea a PhDr. Anna Ostrihoňová, etnografka mesta Detva.  Veríme, že sa nášmu Regionálnemu produktu bude dariť aj naďalej a držitelia tejto naozaj výnimočnej značky budú aj ďalej udržiavať, šíriť a prezentovať našu kultúru, tradície, zvyky.

 • /DOD_Polany_2017/20170527_110307.jpg

  Deň otvorených dverí Biosférickej rezervácie Poľana 2017

  Dňa 27. mája 2017 sme sa zúčastnili 1. ročníka DOD Biosférickej rezervácie Poľana s prezentáciou značky Regionálny produkt Podpoľanie®

 • /Podpolianske_muzeum.jpg

  Pozvánka na prednášku História a pamiatková obnova Vígľašského zámku

  Pozvánka

 • Deň otvorených dverí Biosférickej rezervácie Poľana

  Pozvánka

  Program podujatia

 • MOŽNOSTI ODBYTU PRE MALÝCH FARMÁROV

  Vidiecke partnerstvo banskobystrického kraja v spolupráci so SOŠ Pod Bánošom a Vidieckou platformou si Vás dovoľujú pozvať  na pracovný seminár MOŽNOSTI ODBYTU PRE MALÝCH FARMÁROV, ktorý sa uskutoční počas Otvárania Bánoša dňa 22.4.2017 o 13.00 v jedálni SOŠ Pod Bánošom.

  P O Z V Á N K A

  Vidiecke partnerstvo banskobystrického kraja v spolupráci so SOŠ Pod Bánošom a Vidieckou platformou

  si Vás dovoľujú pozvať na

  pracovný seminár

  MOŽNOSTI ODBYTU PRE MALÝCH FARMÁROV

  ktorý sa uskutoční počas Otvárania Banoša

  dňa 22.4. 2017 o 13:00

  v jedálni SOŠ Pod Bánošom 80

  Banská Bystrica

  s nasledovným programom:

  13:00-13:15 – prezentácia účastníkov

  13:15-13:20 – otvorenie, uvítanie hostí, predstavenie programu, P. Rusnák, Vidiecke partnerstvo

  BB kraja

  13:20-13:45 – podpora odbytu produktov pre farmárov v PRV SR 2014-2020, J. Dubravská, SPPK

  Bratislava

  13:45-14:00 – možnosti odbytu lokálnych produktov v Bratislave, J. Leitnerová, OZ Odbytové

  združenie rodinných fariem a firiem,

  14:00-14:15 – propagácia miestnych produktov, J. Bačíková, krajská koordinátorka

  regionálneho značenia produktov a služieb

  14:15- 15:00 – diskusia k spolupráci v odbyte na území banskobystrického kraja,

  15:00-15:15 – závery a ukončenie seminára, P. Rusnák, ViP BB kraja

  Tešíme sa na Vašu účasť

  Peter Rusnák, predseda vidieckeho partnerstva banskobystrického kraja

  Záujemcovia o účasť sa môžu nahlásiť na e-mail: rusnakbb@gmail.com, alebo na 0905 434 102

  do štvrtku 20.4.2017

   

 • 7. výzva pre záujemcov o značku Regionálny produkt Podpoľanie®

  Občianske združenie Podpoľanie vyhlasuje7. výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt Podpoľanie®

  Obdobie vyhlásenia výzvy: 03.04.2017 - 03.05.2017

  Žiadosti spolu s prílohami  je možné predkladať v kancelárii OZ Podpoľanie od 03.04.2017 do 03.05.2017.

  Bližšie informácie nájdete na stránke Regionálny produkt Podpoľanie®

 • Regionálny produkt Podpoľanie

  Občianske združenie Podpoľanie navštívili dňa 4. januára 2017 pracovníci televízie Regina aby sa dozvedeli niečo o značke Regionálny produkt Podpoľanie a držiteľoch tejto značky, ktorá je dôkazom, že šikovné ruky, úsilie a snaha zachovať si vlastné tradície existuje aj u nás

   

  https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10363/115295

 • /OZ_FOTO/6_vyzva/DSC_1140.JPG

  V Podpoľaní boli udelené ďalšie certifikáty pre používanie značky Regionálny produkt Podpoľanie.

  Občianske združenie Podpoľanie, ako koordinátor značenia regionálnych produktov, pridelilo 10.11.2016 ďalší certifikát. Oceneným  bol pán Jozef Slávik z Detvy, ktorý o značku požiadal pre detvianske črpáky.

  Zároveň boli certifikáty odovzdané trom producentom, ktorí požiadali o predľženie platnosti.

  Celkovo sa týmto ocenením môže  na Podpoľaní pochváliť  25 výrobcov a producentov.

  Fotogaléria

  Zoznam ocenených výrobcov

logo-malohont maspoodri parc-naturel-pilat Muranska Planina 36 jo paloc bbsk
fsr esf OP ZaSI husk husk_slogan husk_gorbe
ES PRV EPFPRV LEADER nss
Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.