kontakt    úvod
4P - Program pre príťažlivé Podpoľanie

Aktuality

 • ,,Za poznáním Jeseníku" exkurzia Horná Morava, 7.10. - 9. 10. 2020

  Vidiecke parnerstvo Banskobystrického kraja (VIP BB kraja) organizuje exkurziu s názvom ,,Za poznáním Jeseníku", ktorá sa bude konať v termíne od 7. 10. do 9. 10. 2020.

  Cieľom exkurzie sú ,,príklady dobrej praxe" - návšteva certifikovaných držiteľov regionálnej značky a zrealizované projekty cez Program rozvoja vidieka, ktoré sú vhodnou inšpiráciou pre náš región. Bližšie informácie o programe:

  Program

  V prípade záujmu potvrďte účasť emailom na mas@podpolanou.sk alebo telefonicky na t.č.: 0904 611 860.

 • Pozvánka Mladí farmári 6.1

  VOKA (Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity) organizuje bezplatný on-line seminár ku aktuálnej výzve na podopatrenie 6.1.

  ,,Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov", ktorý sa uskutoční dňa 28. mája 2020, od 9.30 hod do 13.50 hod.

   Počet miest je limitovaný, preto je potrebné sa registrovať čo najskôr, najneskôr do 25. 05. 2020 na email voka@voka a uviesť ,,Mladý farmár, Vaše meno, email a telefónny kontakt“ .

  Viac informácií nájdete na:  https://voka.sk/pripravovane-a-zreal…/pripravovane-aktivity/

  Pozvánka

   

 • /94960296_10157305358461687_3994908867677913088_n.jpg

  Nádej pre Moniku so SMA

  Malá Monika je blízka príbuzná nášho člena a veríme, že s pomocou dobrých ľudí v regióne jej dokážeme pomôcť v čo najskoršom čase. Pretože ČAS je pre malú Moniku teraz veľmi dôležitý.

  Plagát

 • /Loga/logo_PRV.jpg

  Predĺženie termínu na predkladanie ŽoNFP v rámci výzvy 7.4 PRV

  Touto aktualizáciou MAS Podpoľanie predlžuje termín prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej iba ŽoNFP) do 30. 06. 2020.

  Zmenou výzvy nedochádza k podstatnej  zmene podmienok poskytnutia príspevku.

  Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k ŽoNFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy z pôvodného termínu uzavretia výzvy 28. 05. 2020 na nový termín uzavretia výzvy 30. 06. 2020. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platnom v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné od dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 24. 04. 2020. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

  Výzva_aktualizácia

 • /Loga/logo_irop-fill-681x681.jpg

  Harmonogram výziev IROP na rok 2020

  Aktuálny harmonogram výziev IROP na rok 2020

 • Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19

  Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

  Výzva 2.3.3 Podpora budovania zariadení pre kultúru, šport, a voľnočasové aktivity (7.4 PRV) s prílohami bola AKTUALIZOVANÁ - doplnené USMERNENIE PPA

 • /Loga/logo_PRV.jpg

  Výzva 2.3.3 Podpora budovania zariadení pre kultúru, šport a voľnočasové aktivity (7.4 PRV)

  Miestna akčná skupina Podpľanie vyhlasuje Výzvu na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

  Výzva 2.3.3 Podpora budovania zariadení pre kultúru, šport, a voľnočasové aktivity (7.4 PRV) s prílohami

 • /Loga/RP_logo-ochr-znamka-02.jpg

  11. VÝZVA PRE ZÁUJEMCOV O ZNAČKU REGIONÁLNY PRODUKT PODPOĽANIE®

  Občianske združenie Podpoľanie vyhlasuje 11. výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt Podpoľanie® a 8. výzvu na predĺženie platnosti certifikátov pre používateľov značky.

  Obdobie vyhlásenia výziev: 01. 04. 2020 – 30. 04. 2020

  Žiadosti spolu s prílohami je možné predkladať v kancelárii MAS Podpoľanie počas pracovných dní v termíne od 01. 04. 2020 do 30. 04. 2020:

  a) poštou na adresu: MAS Podpoľanie, Obrancov mieru 871/1,962 12 Detva

  b) osobne po telefonickom dohovore na t.č. 0904 611 860

  viac nájdete na: https://regionalnyproduktpodpolanie.sk/pre-zaujemcov-o-znacku/#1545085200364-a220cd37-d94b

  Certifikačné kritériá pre výrobky a služby nájdete v časti: https://regionalnyproduktpodpolanie.sk/pre-zaujemcov-o-znacku/#1545057103775-cf023d20-a1c3

 • /Loga/logo_PRV.jpg

  Výzva na výber odborných hodnotiteľov

  MAS Podpoľanie v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou 5P - program pre príťažlivé Podpoľanie + pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje Výzvu č. 1/2020/PRV na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len ,,výzva na výber OH")

  Výzva

  Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH_vzor

  Životopis_vzor

 • /Regionalna_znacka/Dotacia_BBSK_2019/uradne-oznacenie-bbsk-s-napisom-financna-podpora.jpg

  Tradícia a chuť Podpoľania, certifikované výrobky, služby - Regionálny produkt Podpoľanie

  MAS Podpoľanie ako koordinátor značky Regionálny produkt Podpoľanie sa uchádzalo o získanie finančnej dotácie na rok 2019 prostrednítvom Všeobecne záväzného nariadenia BBSK č.33/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na regionálny rozvoj BBSK.

  Projekt s názvom Tradícia a chuť Podpoľania, certifikované výrobky, služby - Regionálny produkt Podpoľanie bol podporený a združenie získalo finančnú dotáciu vo výške 3 000,00 EUR.

  Predmetom projektu a hlavnými aktivitami bol:

  1.) Katalóg výrobkov a služieb značky Regionálny produkt Podpoľanie

  - príprava a tlač

  - tvorbu textov zabezpečila kancelária MAS Podpoľanie

  - vydaných bolo 200 ks

   

  2.) Šanóny s listami výrobkov a služieb značky Regionálny produkt Podpoľanie

  - príprava a tlač

  - tvorbu textov zabezpečila kancelária MAS Podpoľanie

  - vydaných bolo 200 ks

   

  Cieľom projektu bolo zvýšenie propagácie a zviditelnenie všetkých výrobcov a poskytovateľovh služieb značky Regionálny produkt Podpoľanie. Výrobcovia vidia veľkú pomoc vo vydávaní a šírení propagačných materiálov. Propagačný materiál je určený pre turisticko informačné centrá, na propagáciu značku počas regionálnych podujatí a jarmokov a pre záujemcov o výrobky a pre OZ, ktoré zabezpečuje propagáciu značky formou účasti na rôznych aktivitách.

  Fotogaléria

logo-malohont maspoodri parc-naturel-pilat Muranska Planina 36 jo paloc bbsk
fsr esf OP ZaSI husk husk_slogan husk_gorbe
PRV-2014-2020 IROP ES PRV EPFPRV LEADER nss
Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.
0.2253