kontakt    úvod
4P - Program pre príťažlivé Podpoľanie

Aktuality

 • /Loga/logo_PRV.jpg

  Výzva PRV - MAS_044/7.4/5

 • VOĽNÁ PRACOVNÁ POZÍCIA

  Miestna akčná skupina Podpoľanie vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu

   ,,odborný administratívny asistent/ekonomický manažér“

  Pracovná pozícia:       odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

  Miesto výkonu práce: kancelária MAS Podpoľanie, Obrancov mieru 871/1, 962 12  Detva

  Pracovný úväzok:       plný pracovný úväzok, mesačná hrubá mzda – 1 100,00 EUR

  Termín výberového konania: 14.06.2021

  Termín nástupu:         01.07.2021

   

 • /Loga/logo_PRV.jpg

  Harmonogram výziev PRV na rok 2021

 • /CERUSI_Akademia_socialnych_inovacii_na_vidieku-page-001.jpg

  Sociálne podnikanie - projekt CERUSI

   

  Dávame Vám do pozornosti možnosť zapojiť sa do medzinárodného projektu CERUSI zameraného na podporu sociálneho podnikania a sociálnych inovácií na vidieku.

   

  Projekt Vám umožní dozvedieť sa viac o sociálnych inováciách v kontexte vidieka. Všetky potrebné informácie sú obsiahnuté v piatich školiacich moduloch. Venuje sa témam ako tvorba hodnotovej ponuky, model sociálneho podnikania, formovanie vplyvu a cirkulárna ekonomika. Kurz je určený predovšetkým inovátorom vo vidieckom prostredí.

  Infoplagát

 • /Loga/RP_logo-ochr-znamka-02.jpg

  Vyhlásenie výzvy na získanie certifikátu Regionálny produkt Podpoľanie®

  Občianske združenie Podpoľanie vyhlasuje 12. výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt Podpoľanie® a 9. výzvu na predĺženie platnosti certifikátov pre používateľov značky.

  Obdobie vyhlásenia výziev: 20. 01. 2021 – 31. 03. 2021

  Viac informácií nájdete na webovej stránke www.regionalnyproduktpodpolanie.sk

  https://regionalnyproduktpodpolanie.sk/12-vyzva-pre-zaujemcov-o-znacku-regionalny-produkt-podpolanie/

 • /Loga/logo_irop-fill-681x681.jpg

  Výzva IROP-CLLD-Q519-511-01

 • Nelve s. r. o. - Záznam z prieskumu trhu

 • MTK PLUS, s. r. o. - Záznam z prieskumu trhu

 • /Regionalna_znacka/Dotacia_BBSK_2019/uradne-oznacenie-bbsk-s-napisom-financna-podpora.jpg

  Podporujeme Regionálny produkt Podpoľanie®

  MAS Podpoľanie ako koordinátor značky Regionálny produkt Podpoľanie@ sa aj v roku 2020 uchádzala o získanie finančných prostriedkov prostredníctvom Všeobecne záväzného nariadenia č. 38/2019 účelovo určených na regionálny rozvoj a rozvoj cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji Schválená dotácia bola vo výške 5 000,00 EUR a 1 250,00 EUR spolufinancovanie. Celková suma dotácie 6 250,00 EUR.

  Predmetom projektu s názvom ,,Podporujeme Regionálny produkt Podpoľanie® boli 3 aktivity:

  1.) 9 ks predajných drevených stánkov

  • cieľom je možnosť účasti väčšieho počtu certifikovaných výrobcov a poskytovateľov služieb na regionálnych podujatiach

  2.) Katalóg výrobkov a služieb značky Regionálny produkt Podpoľania®

  • dotlač propagačných materiálov

  3.) Visačky a nálepky na označovanie výrobkov

  Cieľom projektu je priblížiť regionálne produkty verejnosti a napomôcť k zvýšeniu ich predaja. Nákupom drevených predajných stánkov sa zabezpečí možnosť účasti väčšieho počtu výrobcov a poskytovateľov služieb na regionálnych podujatiach, či už sú to remeselné trhy, vianočné trhy, podujatia organizované v obciach regiónu Podpoľanie, kultúrnych podujatiach spojených s jarmokom remesiel a pod. Všetky tieto podujatia sú každoročne obsadzované práve tradičnými remeselnými výrobkami. Výrobcovia nemajú vždy možnosť zaobstarať si vlastný predajný stánok a občianske združenie Podpoľanie je pri podujatiach ako Folklórne slávnosti pod Poľanou odkázané na zapožičanie si takýchto stánkov, ktoré sú zväčša už plne obsadené. Propagačné materiály sú neodmysliteľnou súčasťou podpory výrobcov a producenti ich sami považujú za výborný nástroj šírenia informácií o certifikovaných výrobkoch a službách. Treťou aktivitou projektu bola tlač visačiek a nálepiek, ktoré slúžia výrobcom a poskytovateľom služieb na označovanie svojich výrobkov. Zo strany výrobcov a poskytovateľov služieb je to ich povinnosť označovať svoje výrobky a služby v zmysle Manuál dizajnu, ktorý každý nový certifikovaný výrobca a poskytovateľ služby obdržal a bol s ním oboznámený pri odovzdaní certifikátu. Avšak ako koordinátor regionálneho značenia sme im aj v tejto oblasti nápomocní.

 • /Fotolia_10056608_Subscription_L.jpg

  Tlačová správa

  Tlačová správa Národnej siete miestnych akčných skupín SR

  ,,Doteraz nebol zazmluvnený ani jediný projekt

  Miestnym akčným skupinám hrozí finančný kolaps"

   

  Tlačová správa na stiahnutie

logo-malohont maspoodri parc-naturel-pilat Muranska Planina 36 jo paloc bbsk
fsr esf OP ZaSI husk husk_slogan husk_gorbe
PRV-2014-2020 IROP ES PRV EPFPRV LEADER nss
Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.