kontakt    úvod
4P - Program pre príťažlivé Podpoľanie

Aktuality

 • MIKRAPOL s.r.o. – Záznam z prieskumu trhu

 • JMK - CNC Production, s. r. o. - Záznam z prieskumu trhu

 • PIES SK, s.r.o. Zvolen, prevádzka Hriňová – Záznam z prieskumu trhu

 • GEDU, s. r. o. Hriňová - Záznam z prieskumu trhu


 • /Loga/logo_irop-fill-681x681.jpg

  Financovanie prevádzkových nákladov MAS Podpoľanie II.

 • ,,Za poznáním Jeseníku" exkurzia Horná Morava, 7.10. - 9. 10. 2020

  Vidiecke parnerstvo Banskobystrického kraja (VIP BB kraja) organizuje exkurziu s názvom ,,Za poznáním Jeseníku", ktorá sa bude konať v termíne od 7. 10. do 9. 10. 2020.

  Cieľom exkurzie sú ,,príklady dobrej praxe" - návšteva certifikovaných držiteľov regionálnej značky a zrealizované projekty cez Program rozvoja vidieka, ktoré sú vhodnou inšpiráciou pre náš región. Bližšie informácie o programe:

  Program

  V prípade záujmu potvrďte účasť emailom na mas@podpolanou.sk alebo telefonicky na t.č.: 0904 611 860.

 • Pozvánka Mladí farmári 6.1

  VOKA (Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity) organizuje bezplatný on-line seminár ku aktuálnej výzve na podopatrenie 6.1.

  ,,Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov", ktorý sa uskutoční dňa 28. mája 2020, od 9.30 hod do 13.50 hod.

   Počet miest je limitovaný, preto je potrebné sa registrovať čo najskôr, najneskôr do 25. 05. 2020 na email voka@voka a uviesť ,,Mladý farmár, Vaše meno, email a telefónny kontakt“ .

  Viac informácií nájdete na:  https://voka.sk/pripravovane-a-zreal…/pripravovane-aktivity/

  Pozvánka

   

 • /94960296_10157305358461687_3994908867677913088_n.jpg

  Nádej pre Moniku so SMA

  Malá Monika je blízka príbuzná nášho člena a veríme, že s pomocou dobrých ľudí v regióne jej dokážeme pomôcť v čo najskoršom čase. Pretože ČAS je pre malú Moniku teraz veľmi dôležitý.

  Plagát

 • /Loga/logo_PRV.jpg

  Predĺženie termínu výzvy PRV - MAS_044/7.4/4

  Touto aktualizáciou MAS Podpoľanie predlžuje termín prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej iba ŽoNFP) do 30. 06. 2020.

  Zmenou výzvy nedochádza k podstatnej  zmene podmienok poskytnutia príspevku.

  Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k ŽoNFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy z pôvodného termínu uzavretia výzvy 28. 05. 2020 na nový termín uzavretia výzvy 30. 06. 2020. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platnom v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné od dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 24. 04. 2020. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

  Výzva_aktualizácia

 • /Loga/logo_irop-fill-681x681.jpg

  Harmonogram výziev IROP na rok 2020

logo-malohont maspoodri parc-naturel-pilat Muranska Planina 36 jo paloc bbsk
fsr esf OP ZaSI husk husk_slogan husk_gorbe
PRV-2014-2020 IROP ES PRV EPFPRV LEADER nss
Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.