kontakt    úvod
4P - Program pre príťažlivé Podpoľanie

Aktuality

 • /Loga/logo_PRV.jpg

  Výzva PRV - MAS_044/7.4/5

 • VOĽNÁ PRACOVNÁ POZÍCIA

  Miestna akčná skupina Podpoľanie vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu

   ,,odborný administratívny asistent/ekonomický manažér“

  Pracovná pozícia:       odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

  Miesto výkonu práce: kancelária MAS Podpoľanie, Obrancov mieru 871/1, 962 12  Detva

  Pracovný úväzok:       plný pracovný úväzok, mesačná hrubá mzda – 1 100,00 EUR

  Termín výberového konania: 14.06.2021

  Termín nástupu:         01.07.2021

   

 • /Loga/logo_PRV.jpg

  Harmonogram výziev PRV na rok 2021

 • /CERUSI_Akademia_socialnych_inovacii_na_vidieku-page-001.jpg

  Sociálne podnikanie - projekt CERUSI

   

  Dávame Vám do pozornosti možnosť zapojiť sa do medzinárodného projektu CERUSI zameraného na podporu sociálneho podnikania a sociálnych inovácií na vidieku.

   

  Projekt Vám umožní dozvedieť sa viac o sociálnych inováciách v kontexte vidieka. Všetky potrebné informácie sú obsiahnuté v piatich školiacich moduloch. Venuje sa témam ako tvorba hodnotovej ponuky, model sociálneho podnikania, formovanie vplyvu a cirkulárna ekonomika. Kurz je určený predovšetkým inovátorom vo vidieckom prostredí.

  Infoplagát

 • /Loga/RP_logo-ochr-znamka-02.jpg

  Vyhlásenie výzvy na získanie certifikátu Regionálny produkt Podpoľanie®

  Občianske združenie Podpoľanie vyhlasuje 12. výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt Podpoľanie® a 9. výzvu na predĺženie platnosti certifikátov pre používateľov značky.

  Obdobie vyhlásenia výziev: 20. 01. 2021 – 31. 03. 2021

  Viac informácií nájdete na webovej stránke www.regionalnyproduktpodpolanie.sk

  https://regionalnyproduktpodpolanie.sk/12-vyzva-pre-zaujemcov-o-znacku-regionalny-produkt-podpolanie/

 • /Loga/logo_irop-fill-681x681.jpg

  Výzva IROP-CLLD-Q519-511-01

 • Nelve s. r. o. - Záznam z prieskumu trhu

 • MTK PLUS, s. r. o. - Záznam z prieskumu trhu

 • /Regionalna_znacka/Dotacia_BBSK_2019/uradne-oznacenie-bbsk-s-napisom-financna-podpora.jpg

  Podporujeme Regionálny produkt Podpoľanie®

  MAS Podpoľanie ako koordinátor značky Regionálny produkt Podpoľanie@ sa aj v roku 2020 uchádzala o získanie finančných prostriedkov prostredníctvom Všeobecne záväzného nariadenia č. 38/2019 účelovo určených na regionálny rozvoj a rozvoj cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji Schválená dotácia bola vo výške 5 000,00 EUR a 1 250,00 EUR spolufinancovanie. Celková suma dotácie 6 250,00 EUR.

  Predmetom projektu s názvom ,,Podporujeme Regionálny produkt Podpoľanie® boli 3 aktivity:

  1.) 9 ks predajných drevených stánkov

  • cieľom je možnosť účasti väčšieho počtu certifikovaných výrobcov a poskytovateľov služieb na regionálnych podujatiach

  2.) Katalóg výrobkov a služieb značky Regionálny produkt Podpoľania®

  • dotlač propagačných materiálov

  3.) Visačky a nálepky na označovanie výrobkov

  Cieľom projektu je priblížiť regionálne produkty verejnosti a napomôcť k zvýšeniu ich predaja. Nákupom drevených predajných stánkov sa zabezpečí možnosť účasti väčšieho počtu výrobcov a poskytovateľov služieb na regionálnych podujatiach, či už sú to remeselné trhy, vianočné trhy, podujatia organizované v obciach regiónu Podpoľanie, kultúrnych podujatiach spojených s jarmokom remesiel a pod. Všetky tieto podujatia sú každoročne obsadzované práve tradičnými remeselnými výrobkami. Výrobcovia nemajú vždy možnosť zaobstarať si vlastný predajný stánok a občianske združenie Podpoľanie je pri podujatiach ako Folklórne slávnosti pod Poľanou odkázané na zapožičanie si takýchto stánkov, ktoré sú zväčša už plne obsadené. Propagačné materiály sú neodmysliteľnou súčasťou podpory výrobcov a producenti ich sami považujú za výborný nástroj šírenia informácií o certifikovaných výrobkoch a službách. Treťou aktivitou projektu bola tlač visačiek a nálepiek, ktoré slúžia výrobcom a poskytovateľom služieb na označovanie svojich výrobkov. Zo strany výrobcov a poskytovateľov služieb je to ich povinnosť označovať svoje výrobky a služby v zmysle Manuál dizajnu, ktorý každý nový certifikovaný výrobca a poskytovateľ služby obdržal a bol s ním oboznámený pri odovzdaní certifikátu. Avšak ako koordinátor regionálneho značenia sme im aj v tejto oblasti nápomocní.

 • /Fotolia_10056608_Subscription_L.jpg

  Tlačová správa

  Tlačová správa Národnej siete miestnych akčných skupín SR

  ,,Doteraz nebol zazmluvnený ani jediný projekt

  Miestnym akčným skupinám hrozí finančný kolaps"

   

  Tlačová správa na stiahnutie

Image Map hrochot ocova dubravy zvolenskaslatina viglas vhkalinka slatinske-lazy horny-tisovnik stara-huta klokoc stozok detva budina podkrivan krivan korytarky hrinova detvianska-huta latky
logo-malohont maspoodri parc-naturel-pilat Muranska Planina 36 jo paloc bbsk
fsr esf OP ZaSI husk husk_slogan husk_gorbe
PRV-2014-2020 IROP ES PRV EPFPRV LEADER nss
Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.